Bestuur VTV , per afdeling                
Zoekt u contact met de VTV dan kunt u zich richten tot onze bestuursleden              
of tot ons secretariaat p/a Oosterburen 61 - 8891 GB - Midsland                
                   
Afd. Hoorn functie††                
Jan Cees Smit Algemeen Voorzitter e-mail              
Rinke Mier Afd. Voorzitter                
DaniŽlle Smit Afd. Secretaris                
Saskia Vis Afd. Penningmeester                
Kasia Spodnievska Bestuurslid                
                   
Afd. Jeugd functie††                
Annalies Abma Jeugdleidster e-mail              
                   
Afd. Midsland functie††                
Brenda Smit Algemeen + afdeling secretaris e-mail              
Tini Brandenburg Bestuurslid + reiscommissielid                
Kees Jan Doeksen Afd. Voorzitter                
Loes langerak Bestuurslid                
Simone Dahmes Bestuurslid                
Rob Bonsen Algemeen + afdeling Penningmeester e-mail              
Willem Tolhuizen Bestuurslid††††††††††††                
                   
Afd. West functie                
Cor Swart Afd. Voorzitter††                
Folkert Kloosterhuis Afd. Secretaris                
Nel Smit Bestuurslid                
Tjaard Zeijlemaker afd. penningmeester†† home