Al sinds 1975 is Elsche Korf (schrijfster van het boek "Terschelling Danst")op de hoogte van het bestaan van folklorefilms in de bunker van de Rijks Voorlichtingsdienst. In 2002 werd die wetenschap weer hernieuwd door een verzoek aan Elsche van een medewerker van Selfmade Films om toelichting te geven bij de stomme en veel te snel afspelende filmpjes. Materiaal uit die filmpjes, en commentaar door Elsche, is vervolgens gebruikt voor de documentaire getiteld "Holland Danst", die door de NPS inmiddels al twee maal op televisie is uitgezonden. Inmiddels had Elsche zelf ervaring opgedaan met het thuis monteren van videofilms en zij had bovendien genoeg aanvullend materiaal in huis om het materiaal uit 1923, dat betrekking had op Terschelling, bruikbaar te maken. Zij heeft daarom om een kopie van de film gevraagd en is vervolgens aan de slag gegaan. Zie hier de resultaten.

Op 15-10-2011 heeft Elsche dit eigen walsje van Piet de Jong op het net gezet.

 

Op 3 juni dit jaar stuurde Elsche nog een mooi YouTube filmpje waarop de Schotse Vier wordt gedanst, zowel vroeger als nu

 

Carel Schut heeft op 22 augustus 2012 een filmpje van het optreden van afd. Midsland gemaakt en op YouTube gezet

 

Marc Bekaert stuurde ons na het 65 jarig jubileum het volgende filmpje

 

Elsche heeft in 2014 van een oude grammofoonplaat de muziek van 2 Terschellinger dansen gedigitaliseerd

 

home