Oefenavonden vinden alleen plaats in de wintermaanden

van ca. half oktober tot ca. half april.                        home