Oefenavonden afd. Hoorn winter 2017-2018 Aanvang 20:30 uur.

(De oefenavonden worden gehouden in verschillende locaties)

 

* 11 november 17 Bopperom Folkshegeskoalle

* 25 november 17 Bopperom Folkshegeskoalle

* 07 december 17 Sunderum in de Stilen

* 09 december 17 Bopperom Folkshegeskoalle

* 28 december 17 Midwintermarkt bij de Oude Smidte om 17:00 uur

* 13 januari 18 Warme ketel in de Vijfpoort

* 27 januari 18 VTV 70 jaar, feest in de Reis

* 08 februari 18 Stilenbier in de Stilen, 19:30 uur

* 03 februari 18 Trekzakavond in het Heartbreakhotel

* 17 februari 18 gezamenlijke dansavond in Vijfpoort

* 09 maart 18 Algemene ledenvergandering

* 24 maart 18 Locatie nog niet bekend