Onze vereniging is opgericht in 1947 en heeft in z’n glorietijd 3 afdelingen gekend. Dat waren de afd. Hoorn, afd. Midsland en de afd. West. Alle drie oefenden en demonstreerden ze de dansen in hun eigen dorp.

Eerst is afd. West afgehaakt, maar na 2 Coronajaren konden ook de afd. Midsland en Hoorn niet genoeg dansparen meer op de vloer krijgen.

In mei 2024 hebben we de afdelingen weer laten vervallen, de statuten weer aangepast en de besturen samengevoegd.

We oefenen nu gezamenlijk in de winter en demonstreren onze dansen in de maanden juli en augustus het ene jaar bij de Manege aan de duinweg in Formerum en het andere jaar bij de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Hoorn.

De exacte dansdata + locatie staan tijdens de zomermaanden vermeld in de Agenda van deze website.

Op 25 april 2024 hebben wij de 3 afdelingen opgeheven en zijn er voor de Vereniging nieuwe statuten in werking getreden.

 

De Algemene Bankrekening VTV is:

NL60 RABO 0110 0899 01