Aanmelden:     
Ben je 16 jaar of ouder, woon je op Terschelling en lijkt 
Volksdansen je een leuke hobby? 
Neem dan even contact op met één van de bestuursleden 
van Midsland of Hoorn en spreek af voor een oefenavond.
De leden leren het elkaar en je kunt dan de sfeer ervaren.
De lessen zijn uiteraard vrijblijvend.
Als je het leuk vindt dan kun je je daarna opgeven als lid .
Voor de jeugdgroep kunnen kinderen vanaf 7 jaar zich bij
Annalies Abma melden  Telefoon 06 53926677