Aanmelden:     
Ben je 18 jaar of ouder, woon je op Terschelling en lijkt 
Volksdansen je een leuke hobby? 
Neem dan even contact op met één van de bestuursleden 
van Midsland of Hoorn.
Afd. Midsland geeft in de winterperiode gratis les, je kunt 
dan tevens de sfeer proeven. De lessen zijn vrijblijvend.
Als je het leuk vindt dan kun je je daarna opgeven als lid .
Voor de jeugdgroep kunnen kinderen vanaf 7 jaar zich bij
Annalies Abma melden  Telefoon 448532 (na 16.00 uur)